The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut nĂ©erlandais du Proche-Orient

ANBI

Gegevens over NINO en NIT als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI_zk_FC_standaard

Naam

Stichting Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten / Stichting Nederlands Instituut in Turkije

Fiscaal nummer

002818097B01

Contactgegevens

Postbus 9515
2300 RA Leiden
071-527 2036

Zie ook de pagina Contact op deze website.

Bestuurssamenstelling / Bestuursleden

R.T.J. Cappers (RuG), H.G. Dijkgraaf, A.H. de Groot, C.J.J.M. Stolker (UL), O.E. Kaper (UL), Jac.G. van Oord (MerweOord), R.J.van der Spek, K. van der Toorn (UvA), W. Weijland (RMO), E.J. Zürcher (UL)

Zie ook de pagina Curatorium op deze website.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten ontvangen geen beloning.

Doelstelling/beleidsplan

De doelstellingen van de stichtingen bestaan uit:

De stichtingen hebben binnen deze doelstellingen ook in het betreffende jaar hun activiteiten verricht, zoals deze blijken uit de gecombineerde rekening van baten en lasten en de balans.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Annual Report 2015 (pdf)

Jaarverslagen vanaf 2009 zijn onderdeel van de NINO-publicaties. Ze zijn beschikbaar als gratis pdf; zie de tab Publications op deze website.

Financiële verantwoording

Gecombineerde staat van baten en lasten over het jaar 2016 (pdf)

Gecombineerde balans per 31 december 2017 (pdf)