The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut nĂ©erlandais du Proche-Orient

11 Mar 15:00

De succesvolle propaganda van Cyrus de Grote, van Oudheid tot heden

Bert van der Spek

Rijksmuseum van Oudheden en online

Cyrus-cylinder-BM_square-klein

Cyrus de Grote (reg. 559-530 v. Chr.), de stichter van het Perzische rijk, was een succesvol veroveraar. In 539 veroverde hij Babylonië, nadat hij de laatste Babylonische koning Nabonidus bij Opis (nabij Baghdad) had verslagen. Cyrus is in staat gebleken deze verovering naar buiten te brengen als een bevrijding. Dat is mooi geboekstaafd in de zgn. Cyruscilinder, waarin hij zich als vrome Babylonische koning presenteert, trouwer dan zijn voorganger. Bijbelse schrijvers zagen in hem een bevrijder, een messias zelfs. Ook bij sommige Grieken gold hij als wijs vorst. De Cyruscilinder vervult ook vandaag nog een functie voor Iraanse ballingen die hopen op een terugkeer van de democratie in Iran. Voor hen geldt de Cyruscilinder als de eerste verklaring van de rechten van de mens. Cyrus was dus een succesvol propagandist. Maar was zijn propaganda terecht?

Praktische details

Deze lezing wordt door RMO en NINO georganiseerd i.h.k.v. de Week van de Klassieken. U kunt de lezing fysiek of online bijwonen. Voor beide opties geldt: aanmelding verplicht!