The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut nĂ©erlandais du Proche-Orient

18 Mar 20:00

Egyptische propaganda van Alexander de Grote

Olaf Kaper

Rijksmuseum van Oudheden en online

220318_lezing-Olaf_square

Toen Alexander de Grote naar Egypte ging, om het land te veroveren op de Perzen, benutte hij zijn tijd daar om een bedevaart te maken naar het orakel van de god Amon-Re (Ammon) in de oase Siwa. Alexander had een bijzondere relatie met deze god, en dat blijkt onder meer uit de talrijke afbeeldingen van Alexander waarin hij wordt afgebeeld met ramshoorns, een verwijzing naar verschijningsvorm van Ammon van Siwa. Alexander liet ook tempels bouwen voor Amon-Re in Egypte, die getuigen van zijn vroomheid en goddelijke status, en daarmee waren deze afbeeldingen en bouwwerken een slimme vorm van propaganda waarmee de nieuwe Griekse heerser zichzelf aan de bevolking presenteerde.

De rol van zijn bezoek aan Egypte was belangrijk in het leven van Alexander en ook lang daarna bleef het nog een rol spelen. In deze lezing wordt bekeken in hoeverre de god Ammon louter voor propaganda-doeleinden werd ingezet of dat we ook een persoonlijke motivatie van Alexander de bronnen kunnen herkennen.

Praktische details

Deze lezing wordt door RMO en NINO georganiseerd i.h.k.v. de Week van de Klassieken. U kunt de lezing fysiek of online bijwonen. Voor beide opties geldt: aanmelding verplicht!