The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut néerlandais du Proche-Orient

23 Mar 15:00

Franz Böhl in Sichem/Tell Balata

Gerrit van der Kooij

RMO: Leemans-zaal (begane grond)

Franz M.Th. (de Liagre) Böhl (1882-1976) studeerde oude Semitische talen en werd in 1912 benoemd tot hoogleraar Oude Testament aan de Universiteit van Groningen. Vanaf 1927 was hij hoogleraar Assyriologie aan de Universiteit van Leiden, alwaar hij medeoprichter was van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO). In het NINO is ook zijn beroemde collectie kleitabletten met spijkerschrift ondergebracht.

Sinds enkele jaren is uit de archieven van het NINO en het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden ook veel van zijn fotografische documentatie bekend geworden, vooral dat van zijn studiereizen in Palestina in zijn Groningse periode. Daaronder vallen ook de veelal schitterende negatieven (en afdrukken) aangaande de Duitse opgravingen van Tell Balata (Sichem) in 1926-1928, waaraan hij als staflid deelnam. Het blijkt dat Franz Böhl met een goed fotografisch oog en een goede camera de opgravingsresultaten op de gevoelige plaat (13 x 18 cm) heeft vastgelegd. Deze opnames zijn des te belangrijker geworden (o.a. voor het onlangs afgeronde Tell Balata Archaeological Park project) sinds in de Tweede Wereldoorlog zeer veel van het archief van de opgravingsleider Ernst Sellin verloren is gegaan. Daarbij legde Böhl ook de werkzaamheden van de lokale mannen en vrouwen op de tell vast en fotografeerde hij het naburige dorp Balata en de verdere omgeving van de tell. Deze opnames zijn o.a. van belang voor lokaal sociaal- en economisch-historisch onderzoek.

Dr. G. van der Kooij is emeritus docent Archeologie aan de Universiteit Leiden, en co-director van het Tell Balata Archaeological Park Project.

De lezing is onderdeel van de NINO-lezingencyclus 2016-2017 met het thema “Het oude Nabije Oosten en Egypte door de lens”.