The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut nĂ©erlandais du Proche-Orient

21 Apr 15:00

Het kroningsritueel van de levende heilige valk in Edfu

Carina van den Hoven

Rijksmuseum van Oudheden, RMO: Leemans-zaal (begane grond)

Het kroningsritueel van de valk is één van de meest uitgebreide tempelrituelen die we kennen uit Egypte. Het ritueel staat uitvoerig beschreven en afgebeeld op de binnenzijde van de noordelijke omheiningsmuur van de tempel van Edfu. Tijdens dit ritueel werd een levende valk tot heerser van Egypte gekroond. Het feit dat een heilig dier hierbij de plaats van de koning innam maakt dit tot een uniek ritueel. We zullen dan ook ingaan op de vraag wat het doel was van dit ritueel: waarom werd er in Edfu een heilige valk gekroond en wat was de rol van de koning bij dit ritueel?

Op basis van de inscripties uit de tempel van Edfu is het mogelijk om het verloop van het ritueel grotendeels reconstrueren. Uit de teksten blijkt dat de verschillende onderdelen van het ritueel op diverse locaties binnen het tempelterrein werden uitgevoerd. Een opvatting die in de Egyptologie steeds weer herhaald wordt is dat de heilige valk op de pyloonbrug aan het volk werd getoond. In deze lezing zullen we zien dat deze zienswijze discutabel is en niet ondersteund wordt door de Egyptische bronnen.

Drs. C. van den Hoven is promovenda Egyptologie aan de Universiteit Leiden en de École Pratique des Hautes Études (Parijs).

General information

Carina van den Hoven

Rijksmuseum van Oudheden, RMO: Leemans-zaal (begane grond)

Nederlands
Geen extra kosten bij een bezoek aan het museum
21 Apr 15:00 - 21 Apr 17:00