The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut néerlandais du Proche-Orient

12 Sep 15:00

Het ontstaan van het oudste schrift in Mesopotamië

Theo Krispijn

Rijksmuseum van Oudheden, RMO: Leemans-zaal (begane grond)

Kleitabletten met het oudste Mesopotamisch schrift zijn gevonden in de stad Uruk in het zuiden van het huidige Irak. Deze documenten stammen uit de late Uruk-periode (Uruk IVc ± 3350 v.Chr.). De oorsprong van dit schrift heeft men sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw gezocht in het zogenaamde ‘token’-systeem dat vanaf ± 8000 v.Chr. in grote delen van het Nabije Oosten in gebruik was.

De laatste tijd is er steeds meer kritiek gekomen op de hypothese dat deze ‘tokens’ de directe voorgangers van het Mesopotamische spijkerschrift waren. Met name de vondst van een archief dat merkwaardige voorbeelden van een soort tussenvorm tussen 'tokens' en spijkerschrift werpt nieuw licht op het ontstaan van het Mesopotamisch schrift. Onder de oudste teksten zijn met name de lexicale lijsten (vanaf Uruk IVa ± 3200 v.Chr.), de schoolboeken van het derde millennium v.Chr., voor ons belangrijk om te bepalen welke taal/talen er met het oudste schrift geschreven werd.

Drs. Theo J.H. Krispijn is docent Sumerologie bij de opleiding OCMW van de Universiteit Leiden.

General information

Theo Krispijn

Rijksmuseum van Oudheden, RMO: Leemans-zaal (begane grond)12 Sep 15:00 - 12 Sep 17:00