The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut nĂ©erlandais du Proche-Orient

28 May 15:00

NINO-EOL-lezing: Over Judese hovelingen, koopmannen, kolonisten, knechten en klerken in dienst van de Babylonische Staat

Kathleen Abraham

RMO: Leemanszaal (begane grond)

Babylonische spijkerschriftbronnen uit de lange 6e eeuw v. Chr. vermelden honderden personen van Judese afkomst en hun nakomelingen in een breed spectrum van maatschappelijke posities. De meesten arriveerden in Babylonië als bannelingen, maar sommigen kunnen ook geïmmigreerd zijn op zoek naar een beter leven.

Aan de hand van spijkerschriftteksten kunnen we ons enig idee vormen van wat er met hen gebeurde bij hun aankomst in Babylon, gedurende de “70 jaar” van hun ballingschap in Babylonië, en nadat Cyrus de Grote hen toestemming had gegeven om naar Jeruzalem terug te keren en hun tempel te herbouwen.

In deze lezing gaan we op zoek naar antwoorden op vragen zoals: waar woonden de Judeërs in Babylon? met wie leefden zij? wat voor soort werk deden ze? met wie trouwden ze? leerden ze Akkadisch spreken en spijkerschrift schrijven? hoe vrij of onvrij waren ze?

Kathleen Abraham is hoogleraar Assyriologie aan de KU Leuven. Haar project The Neo-Babylonian Cuneiform Corpus (NaBuCCo) werkt aan het beschikbaar maken van Babylonische archiefdocumenten (spijkerschriftteksten uit het eerste millennium v.Chr.) voor Assyriologen en historici.

LET OP: op 28 mei wordt er een grote staking verwacht van de NS (heel Nederland) en het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Komt u met de auto naar Leiden, dan raden we aan om te parkeren bij Parkeerterrein Haagweg (incl. gratis shuttlebus naar het RMO).