The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut nĂ©erlandais du Proche-Orient

13 Dec 15:30

NINO/EOL-najaarslezing: De dorstige stad

Fokke Gerritsen

RMO: Leemanszaal (begane grond) & online

Valens_aquaduct_Verhoeven

NINO/EOL-najaarslezing: De dorstige stad. Water in historisch Constantinopel en hedendaags Istanbul

In deze lezing gaat de spreker in op de watervoorziening van Constantinopel door de eeuwen heen en het rijke materiële en immateriële erfgoed in de stad dat daarvan getuigt. Aquaducten, open en ondergrondse opslagbassins, verdeelstations, badhuizen en fonteinen zijn op vele plekken nog te zien, soms dominant in het straatbeeld, soms voor wie weet waar te kijken. Terwijl de geschiedschrijving van de stad vaak gebaseerd is op gescheiden tijdsvakken – Laat-Antiek, Byzantijns, Ottomaans, Republikeins – geeft een thema dat van alle tijden is, zoals stedelijke watervoorziening, de mogelijkheid om op zoek te gaan naar continuïteit en verandering tijdens de vele eeuwen van bewoning. Het nodigt ook uit om deze lange tijdslijnen tot op de dag van vandaag door te trekken, en na te denken over ons eigen watergebruik.

Het tweede deel van de lezing gaat over de initiatieven en plannen die momenteel in het kader van het Urban Heritage Lab aan het Nederlands Instituut in Turkije ontwikkeld worden en waarbij watererfgoed een centrale plek inneemt. Deze initiatieven hebben een tweeledig doel: om de belangstelling voor watererfgoed te vergoten, en om strategieën te ontwikkelen waarmee watererfgoed kan helpen bewustwording van de huidige klimaat- en watercrisis te vergroten.

Fokke Gerritsen is directeur van het Nederlands Instituut in Istanbul en archeoloog.

Foto: Het Aquaduct van Valens en de Atatürk Boulevard in Istanbul (foto Mariëtte Verhoeven).

Praktische informatie

De NINO/EOL-najaarslezing is een hybride lezing. Kom naar het Rijksmuseum van Oudheden (Leemanszaal) of volg de lezing online via livestream. Er wordt geen opname gemaakt; het is niet mogelijk de lezing later terug te kijken.

De lezing is deze keer onderdeel van de NIT-dag, een bijeenkomst voor iedereen die zich betrokken voelt bij het Nederlands Instituut in Istanbul. Er worden lezingen gegeven door stafleden en fellows. 

De NIT-dag vindt vanaf 10.00u plaats in de Leemanszaal en is niet hybride; meer informatie en registratie (binnenkort) op de NIT-website.