The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut nĂ©erlandais du Proche-Orient

16 May 15:00

NINO-EOL-voorjaarslezing: De zevende dag als bekroning van de schepping

Matthijs de Jong

Rijksmuseum van Oudheden: Leemanszaal

Genesis 1-2 Statenvertaling

Het bijbelse scheppingsverhaal van Genesis heeft een unieke boodschap in de wereld van de oud-oosterse scheppingstradities. Het verhaal zet de zevende dag op een voetstuk als bekroning van de schepping en als fundament van orde. De zevende dag neemt zo de plaats van het koningschap. En ‘de week’ ging het ritme van het leven bepalen. In deze paradigmawisseling krijgt het volk Israël de rol van de koning toebedeeld als de hoeder van Gods orde op aarde. De christelijke uitleg veranderde het verhaal, door alle nadruk te leggen op de zesdaagse schepping en de zevende dag terzijde te schuiven. Die uitleg werkt door tot op de dag van vandaag. Het is tijd om terug te keren naar de eigen, historische betekenis van dit fenomenale verhaal.

Prof. dr. Matthijs J. de Jong (Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap) is Hoofd Vertalen en Bijbelwetenschap bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en bijzonder hoogleraar Bijbelvertalen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

We nodigen u graag uit om ook de uitreiking van de Jaarprijs Cuijpers-Opdenakker bij te wonen, die een uur eerder plaatsvindt.

Praktische informatie

Dit is een hybride lezing. Kom naar het Rijksmuseum van Oudheden (Leemanszaal) en drink na afloop samen met ons een drankje. Of volg de lezing online via Zoom: registreer hier voor de Zoom-link.

Er wordt geen opname gemaakt; het is niet mogelijk de lezing later terug te kijken.