The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut nĂ©erlandais du Proche-Orient

01 Jun 15:00

Opgravingen in het Nabije Oosten en Egypte in vroege filmbeelden

Hans van den Berg

RMO: Leemans-zaal (begane grond)

LET OP: GEWIJZIGDE DATUM!
(oorspronkelijk gepland op 11 mei, verzet naar 1 juni)

De archeologie, zoals die van het oude Nabije Oosten en Egypte, is een vakgebied waarin van oudsher naast schetsen en tekeningen ook foto’s een belangrijk documentatiemiddel zijn geweest. Bewegend beeld op film, daarentegen, heeft slechts beperkt een nuttige toepassing gevonden. En als er al filmbeelden werden gemaakt, was dit vaak ontstaan vanuit de liefhebberij van een individuele archeoloog of een terloopse bezoeker. Met handzame filmcamera’s werd namelijk vanaf de jaren ’20 van de vorige eeuw ook al in gebieden als Irak, de Levant en Egypte gereisd. De daar gemaakte beelden werden zelden structureel bewaard en de filmblikken sleten meestal hun latere jaren op in de kelders van archieven of op stoffige zolders.

Met de digitalisering van de moderne maatschappij wordt nu ook dat oude, vaak onbekend geraakte materiaal opnieuw tegen het licht gehouden. Vanwege het chemisch verval waar veel films aan onderhevig zijn, wordt de noodzaak gevoeld het meeste hiervan voor behoud te digitaliseren. Daarbij zijn de laatste jaren nieuwe filmbeelden ontdekt van de archeologie in het Nabije Oosten uit vervlogen dagen. Deze geven ons een unieke glimp van de vroeg-20e-eeuwse archeologen in dit gebied; de technieken die ze gebruikten, het harde fysieke werk, maar soms ook het plezier dat ze met elkaar hadden.

Tijdens de lezing zullen vele oude filmbeelden worden getoond.

Hans van den Berg studeerde Egyptologie aan de Universiteit Leiden en heeft zich in de loop der jaren toegelegd op het oude Egypte als fenomeen in televisieseries en filmdrama. In 2012 was hij gastconservator van de tentoonstelling “Het Egypte van Hollywood” in het Rijksmuseum van Oudheden.

De lezing is onderdeel van de NINO-lezingencyclus 2016-2017 met het thema “Het oude Nabije Oosten en Egypte door de lens”.