The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut nĂ©erlandais du Proche-Orient

07 Mar 17:15

RMO-NINO-EOL-lezing: Joodse diaspora in Perzisch Egypte

Karel van der Toorn

RMO: Taffeh-zaal

In het diepe zuiden van Egypte leefde in de vijfde eeuw voor onze jaartelling een joodse gemeenschap. De joden woonden op het eiland Elephantine en stonden in dienst van de Perzen — destijds de heersers over Egypte. Samen met de Aramese kolonie van het tegenover gelegen Aswan (Syene) ontvingen de joden onderdak en onderhoud in ruil voor militaire dienstverlening. Het joodse leven op het eiland in de Nijl is gedocumenteerd door een rijke verzameling papyri en beschreven potscherven.

Nieuwe inzichten door sensationele vondst

Over de herkomst van de kolonie was tot voor kort weinig bekend. Die situatie is nu veranderd. Een onlangs uitgegeven papyrus uit de vierde eeuw voor onze jaartelling blijkt religieuze en historische teksten te bevatten die het mogelijk maken de geschiedenis van de joden van Elephantine te traceren. De papyrus is een breinbreker. Het schrift is Demotisch, maar de taal Aramees — wat verklaart dat het meer dan een eeuw heeft geduurd voordat de vertaling van de tekst het licht zag. De sensationele vondst werpt een nieuw en verrassend licht op de joden van Elephantine en hun Aramese buren aan de overzijde van de rivier.

Prof. dr. Karel van der Toorn is hoogleraar Godsdienst en Maatschappij aan de UvA en voorzitter van het bestuur van de stichting NINO.

Datum: donderdag 7 maart 2019
Tijd: 17.15-18.00 uur
Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Taffeh-zaal
Entree: gratis; aanmelden via de website van het Rijksmuseum van Oudheden.