The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut néerlandais du Proche-Orient

10 Nov 19:00

Sancisi-Weerdenburg-lezing: Koning van deze Aarde, wijd en zijd – de Perzische blik op het Achaemenidenrijk

Wouter Henkelman

RMO: Taffeh-zaal

Het Perzische of Achaemenidenrijk (Iran, zesde-derde eeuw v.Chr.) was een imperium dat een veelheid aan culturen en (vazal-)staten omvatte. De laatste decennia wordt steeds meer erkend dat het nodig is om een mozaïek aan bronnen te bestuderen voor een goed begrip van dit complexe rijk. Eén van de belangrijkste bronnen is het zogenaamde Persepolis Fortification Archive, een archief van vele duizenden kleitabletten uit de late zesde eeuw v.Chr. Deze documenten uit de hoofdstad van het Perzische rijk, voornamelijk in Elamitisch spijkerschrift geschreven, geven een indruk van het Perzische perspectief op het eigen rijk. Hieruit komt een heel ander beeld naar voren dan we kennen uit de klassieke Griekse bronnen: de verovering door Alexander van Macedonië was niet in de laatste plaats te danken aan de uitstekende Perzische infrastructurele en logistieke netwerken.

Na meerdere jaren van studie naar het Persepolis Fortification Archive kunnen we nu een meer genuanceerde visie op het Achaemenidenrijk formuleren: geen reus op lemen voeten, maar een wereldrijk van grote militaire macht en een geolied bureaucratisch apparaat.

De lezing wordt dit jaar gegeven door dr. Wouter Henkelman, verbonden aan de École Pratique des Hautes Études in Parijs.

Sancisi-Weerdenburg-lezing

De Sancisi-Weerdenburg lezing, een terugkerende lezing ter nagedachtenis aan prof. Heleen Sancisi-Weerdenburg (1944-2000), wordt georganiseerd door het NINO en het RMO.

Prof. H.W.A.M. Sancisi-Weerdenburg was hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. De eerste lezing in haar gedachtenis vond plaats in juni 2010, geïnitieerd door de beide kinderen van mevrouw Sancisi-Weerdenburg.