The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut néerlandais du Proche-Orient

09 Nov 20:00

Veenhof-lezing: Skulls and houses

Prof. Dr Douglas Baird

RMO: Taffeh Hall

Boncuklu, the development of the Neolithic in central Anatolia and the antecedents of Çatalhöyük

This lecture presents recent research at the sites of Pınarbaşı and Boncuklu in central Anatolia. Boncuklu Höyük contains evidence of mud brick houses which are the remains of one of the oldest villages in the world, dating to 8500 BCE. Prof. Baird will explore the evidence for the early development of sedentism, cultivation and herding outside the Fertile Crescent and the spread of farming westwards towards Europe. He will consider the role of ritual and symbolism in the early sedentary and agricultural societies and address factors in the emergence of larger later Neolithic communities, exemplified in the case of Çatalhöyük.

Douglas Baird is Garstang Professor of Archaeology at the University of Liverpool and co-director of the Boncuklu Project.

Annual Veenhof Lecture

The Veenhof Lecture is organized every November by the Netherlands Institute for the Near East in cooperation with the National Museum of Antiquities. Named after Prof. K.R. Veenhof and honouring his contributions to Assyriology, the annual lecture is aimed at colleagues and students, as well as a broader public. The speaker is an internationally renowned scholar. All are welcome to attend the lecture.


Veenhof-lezing: Skulls and houses. Boncuklu, the development of the Neolithic in central Anatolia and the antecedents of Çatalhöyük

In deze lezing presenteert de spreker recente archeologische ontdekkingen uit Pınarbaşı en Boncuklu, vindplaatsen in centraal Anatolië (Turkije). In Boncuklu Höyük zijn resten gevonden van één van de oudste dorpen ter wereld, gebouwd in ca. 8500 v.Chr. De opgravingen geven informatie over de vroegste ontwikkeling van sedentair bestaan, akkerbouw en veeteelt buiten de Vruchtbare Halve Maan – onderdeel van de verspreiding van landbouw vanuit het Nabije Oosten richting Europa. Prof. Baird zal spreken over de rol van rituelen en symbolen in de vroege sedentaire landbouwgemeenschappen, evenals factoren in het ontstaan van latere, grotere Neolithische nederzettingen zoals Çatalhöyük.

Douglas Baird is Garstang Professor of Archaeology aan de Universiteit van Liverpool en opgravingsleider van het Boncuklu Project.

Veenhof-lezing

De Veenhof-lezing werd in mei 2002 in het leven geroepen, naar aanleiding van het afscheid van professor Klaas Veenhof als hoogleraar talen en geschiedenis van Babylonië en Assyrië aan de Universiteit Leiden. De lezing wordt jaarlijks georganiseerd door NINO en RMO.