The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut néerlandais du Proche-Orient

20 Feb 2019 Workshop

NINO Wiki-project: Nederlandse oriëntalisten in Wikipedia

NINO organiseert op vrijdag 29 maart de eerste van drie schrijfmiddagen waarin we gezamenlijk de informatie over Nederlandse assyriologen en egyptologen in Wikipedia en Wikidata zullen toevoegen of aanvullen.

NINO_239+Wiki_sepia_cropped.jpg

Met de wens onze oude “Ahnengalerie” – de verzameling portretten van belangrijke personen binnen de vakgebieden van het oude Nabije Oosten en Egypte – te digitaliseren en met het oog op het Wiki-Wetenschappers project van Stichting Academisch Erfgoed, zal het NINO zijn steentje bijdragen aan de kennis over de Nederlandse wetenschap online. Tijdens een drietal schrijfmiddagen in Leiden brengen we informatie samen over de geschiedenis, wetenschappers en materialen binnen de vakgebieden egyptologie en assyriologie in Nederland.

Wiki-Wetenschappers?

Met Wikipedia als de belangrijkste en bekendste encyclopedie van dit moment, is het project Wiki-Wetenschappers geïnitieerd om de biografische informatie over Nederlandse wetenschappers te completeren. Niet alleen zal het project bijdragen aan het duurzame beheer en het ontsluiten van de nalatenschap van hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers in Nederland, ook zal het project een ingang zijn om het academisch erfgoed voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Voor meer informatie over het project Wiki-Wetenschappers, kijk op de website van de Stichting Academisch Erfgoed of op Wikidata.

Ahnengalerie?

Het NINO heeft al langer de wens om de oude “Ahnengalerie”, onze verzameling portretten van belangrijke wetenschappers binnen de Nabije Oosten-studies en foto’s van bijeenkomsten vanaf de jaren ’20, te digitaliseren en aan te vullen. Het project Wiki-Wetenschappers biedt dan ook de perfecte aanleiding om actief aan de slag te gaan met ons archiefmateriaal.

Schrijfmiddagen

Door middel van een aantal schrijfmiddagen in Leiden zal van tevoren verzamelde informatie in Wikipedia worden gezet. Daarnaast kunnen we, in het kader van de viering 100 jaar leerstoel Assyriologie in Leiden, de 6 assyriologen-entries in de Leidse hoogleraren-website aanvullen met correcties, oraties en portretten. Samen met een groep geïnteresseerde vrijwilligers zal informatie worden verzameld en ingevoerd.

De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 29 maart van 13:00-17:00u. Hanno Lans, Wikimedian-in-Residence van de Stichting Academisch Erfgoed, zal ons inleiden op het Wiki-Wetenschappers project. Eenieder geïnteresseerd in de vakgebieden assyriologie, archeologie en egyptologie is welkom.

De tweede schrijfmiddag is op woensdag 17 april en
de derde schrijfmiddag is op woensdag 15 mei.

Doe mee!

Laat het ons weten als je aan één of meer schrijfmiddagen wilt meedoen, want wij zorgen voor koffie en broodjes.

Kun je niet aanwezig zijn bij de schrijfmiddag(en), maar heb je wel suggesties voor op te nemen personen of informatie? Mail het ons!

Aanmelden en suggesties via a.s.e.mons@hum.leidenuniv.nl.