The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut néerlandais du Proche-Orient

4 Nov 2019 Collection

Reconstructie Ahnengalerie in “100 jaar assyriologie in beeld”

De mini-expo ter ere van het honderdjarig bestaan van de leerstoel assyriologie toont archiefstukken en fotomateriaal over de geschiedenis van de Leidse assyriologie. Een aantal geëxposeerde stukken èn een reconstructie van een deel van de zogenaamde “Ahnengalerie” komen uit de NINO-archieven.

100 jaar assyriologie in beeld

Dit jaar viert de leerstoel assyriologie in Leiden haar honderdjarig bestaan. Onderwijs, onderzoek en privé — al deze aspecten zijn nauw met elkaar verbonden. Zij maken een leerstoel tot gemeenschap.

In de tentoonstelling laten we archiefstukken en fotomateriaal uit de afgelopen eeuw zien. Oude tentamens voeren ons terug naar de collegebanken van weleer; familie-albums geven een idee van de persoon achter de geleerde.

Voor het eerst tonen wij een deel van de “Ahnengalerie”. Deze portretten sierden de muren van het oude NINO op het Noordeindeplein. Zij vertellen ons iets over de intellectuele oriëntatie van onze voorgangers. In deze brochure vindt u korte informatie over de afgebeelde personen.

Tenslotte geeft de publicatielijst van de Leidse assyriologie, in te zien op de tentoonstelling, een indruk van de wetenschappelijke bijdrage van Leidse assyriologen aan het vakgebied in de afgelopen 100 jaar.

De mini-expo “100 jaar assyriologie in beeld” is te zien van 4 november t/m 24 december 2019 in de bibliotheek van het NINO.

Extra: de laatste magazijnexemplaren van Zikir šumim zijn te koop voor de “Sonderpreis” van slechts vijf euro!

 


100 years of Leiden Assyriology illustrated

This year the Leiden chair of Assyriology celebrates its hundred years’ existence. Teaching, research and private correspondence are all closely linked. Together they transform the chair into a community.

The exhibition shows archival documents and photographs from the past century. Old written exams take us back to the classrooms of old; family albums hint at the person behind the scholar.

For the first time we exhibit a reconstructed part of the “Ahnengalerie”. These portraits used to adorn the wall of the old Institute housed at Noordeindeplein 4a-6a, Leiden. They tell a story of the intellectual orientation of our predecessors. A Dutch-language brochure gives short bios on the persons depicted.

The list of publications by Leiden assyriologists, on view at the exhibition, gives an impression of the scholarly contributions from Leiden to our chosen field of study during the past 100 years.

The mini-exhibition “100 jaar assyriologie in beeld” is on view in the NINO Library from 4 November until 24 December 2019.

Extra: last copies of Zikir šumim for sale at only €5 “Sonderpreis”!