The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut néerlandais du Proche-Orient

24 Sep 2020 Library

Update: NINO library re-opens with restrictions on 28 September

Starting from 28 September 2020, limited access to the NINO library will be possible again – with restrictions and for specific visitors.

Nederlandse tekst: scroll naar beneden.

Update 15 October: face masks mandatory in Leiden University buildings. Naturally, these rules apply at NINO as well. Full details on Leiden University website.

Update 2 November: students and PhD students of ANE Archaeology at LU added to the list of persons who may request reservations for study places.

NINO library services during the coronavirus situation

In accordance with national measures regarding coronavirus the NINO library (part of Leiden University Libraries) has had to adjust its services.

Starting from 28 September 2020 limited access the NINO library will be possible again. Study places are available only to students and PhD students of the departments of ONOS, CAC, and Archaeology of the Near East at Leiden University, and to NINO fellows. 25 study places are available for reservation on Monday through Thursday.

Making a reservation for a study place

For now, only morning time-slots 9.00-12.00 hrs are available.

View the locations of the study places in the NINO library (pdf).

Requests can be made one working day in advance, and must be received before 12.00 hrs. Reservations for Monday may be requested on Thursday and Friday. We will let you know as soon as possible whether we are able to grant your request. Requests are processed in the order they are received.

Your visit to the NINO library

If your reservation is confirmed, you are welcome at the indicated date and time. Clean your hands carefully upon entering the library; disinfectant gel is provided at the entrance. Check in at the reception desk and write your details in our registration log (using your own pen). After a brief check of your reservation you will be allowed to access the library; our staff member will indicate your study place. We trust that during your stay in our library, you will maintain hygiene measures with regard to coronavirus and that you will respect any instructions from our staff.

Study places in the NINO library are cleaned after every visit.

Before you come in to the University and the NINO library: always do the corona check first.

Cancellations

If you are unexpectedly unable to use your reserved study place, inform us as soon as possible via nino@hum.leidenuniv.nl.

Borrowing books from the NINO library

During this time, we offer exceptional loaning out of books to own staff and students at NINO. Items are determined suitable for loan on a case-by-case basis. Short-term loans of monographs (not of journal issues) can be requested by email to facultyliaison@library.leidenuniv.nl or to the NINO subject librarians.

You may check whether a book is present in the NINO library or out on loan through the online library catalogue

***

Update 15 oktober: mondkapje verplicht in de gebouwen van de Universiteit Leiden. Deze regels gelden uiteraard ook in het NINO. Alle details op de website van de Universiteit Leiden.

Update 2 november: studenten en PhD-studenten Archeologie van het Nabije Oosten (UL) zijn toegevoegd aan de lijst van personen die een werkplek mogen reserveren.

Dienstverlening NINO-bibliotheek tijdens de coronamaatregelen

In verband met de landelijke richtlijnen rond het coronavirus is de dienstverlening van de NINO-bibliotheek (onderdeel van Universitaire Bibliotheken Leiden, UBL) aangepast.

Vanaf 28 september is de NINO-bibliotheek weer – beperkt – opengesteld. Er zijn voorlopig alléén studieplekken beschikbaar voor studenten en PhD-studenten van de studierichtingen ONOS/CAC en Archeologie van het Nabije Oosten van de Universiteit Leiden, alsmede NINO-fellows. Momenteel zijn er, van maandag tot en met donderdag, 25 werkplekken op reservering beschikbaar.

Aanvragen van een werkplek

Voorlopig is alleen het ochtendblok beschikbaar van 9.00 tot 12.00 uur.

Bekijk waar de studieplekken in de NINO-bibliotheek zich bevinden (pdf).

Er kunnen alleen aanvragen worden ingediend voor de volgende werkdag; de aanvraag moet uiterlijk om 12.00 uur bij ons binnen zijn. Donderdag en vrijdag kunnen aanvragen voor maandag worden ingediend. Wij laten u zo snel mogelijk weten of de aanvraag kan worden gehonoreerd. Bij het behandelen van de aanvragen wordt uitgegaan van de volgorde van binnenkomst.

Uw bezoek aan de NINO-bibliotheek

Als uw aanvraag is goedgekeurd bent u op de gekozen dag van harte welkom. Bij binnenkomst in de NINO-bibliotheek desinfecteert u uw handen, meldt u zich aan bij de balie en registreert u zich in het dagregister (met een eigen pen). Na controle van uw aanmelding wordt u toegelaten en de baliemedewerker verwijst u naar uw werkplek. Wij gaan ervan uit dat u tijdens uw bezoek de coronamaatregelen in acht neemt en instructies van de medewerkers respecteert.

De werkplek in de NINO-bibliotheek wordt na elk bezoek grondig schoongemaakt.

Voordat u naar de universiteit en de NINO-bibliotheek komt: doe altijd eerst de corona-check.

Afmelding

Indien u onverwachts verhinderd bent, meldt u het dan even via nino@hum.leidenuniv.nl.

Uitleen

Vanwege corona lenen we momenteel boeken uit, ook in de komende periode. Per boek wordt bekeken of het kan worden uitgeleend. Verzoeken voor uitlening voor korte duur van monografieën (niet van tijdschrift-onderdelen) kunnen door eigen medewerkers en studenten gestuurd worden naar facultyliaison@library.leidenuniv.nl of naar de NINO-vakreferenten.

Checken of een boek aanwezig is in de NINO-bibliotheek of uitgeleend is kan via de online catalogus.