The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut néerlandais du Proche-Orient

19 Oct 2023 General

Working towards the move to a new building

If you are planning to visit the NINO Library and/or the NINO Research Centre in 2023-2024, please take note.

Page last updated on 8 April 2024.

(Ga naar Nederlandse tekst)

Leiden University is currently renovating its Humanities Campus. New premises for NINO, the Leiden Institute for Area Studies (including the School of Middle-Eastern Studies, School of Asian Studies, and School of Religious Studies), and other university departments, are planned to be ready in 2024. Read an update on the series of moves to our new location, on Leiden University’s website.

Breaking news: on 1 February 2024 the Faculty of Humanities announced that the new building is named after Egyptologist Herta Mohr (1914–1945). Nicky van de Beek has researched Herta Mohr’s life and work; read more on her website.

From now until June 2024, NINO Library items may be differently or less available than usual. If you are travelling to Leiden to visit our library, please plan accordingly. Expect needing more time than usual to locate publications in our library. Expect to find publications in a different spot than you are used to.

From now until June 2024, the NINO Research Centre is preparing all non-library collections for the move: we are taking measures to ensure that the Böhl Collection and our archive collections (among which the De Buck Archive) can be properly rehoused.

Planned actions/events

September 2023–June 2024 Renumbering of all NINO Library items (new location codes in accordance with LCC system) All publications receive a new label and are moved to a different, temporary location in our current library
September 2023–May 2024 Cataloguing and repacking of NINO archive collections  
7–28 January, and 14–23 February 2024 Repacking of Böhl Collection cuneiform tablets
Move of tablets to UBL Special Collections
Cuneiform tablets are temporarily unavailable for consultation (duration unknown; several weeks)
After the move, tablets can be consulted via UBL Special Collections
29 January 2024 Work on Assyriology archives in NINO Library Assyriology section of NINO Library not accessible (one day)
30 January–2 February 2024 Move of NINO Library monographs selected for the Main University Library’s Open Stack “SUB” Selected monographs become available on shelves (not loanable) in SUB (processing time estimated at one week)
1 February Announcement by Faculty of Humanities: the new building is named after Egyptologist Herta Mohr  
February–April 2024 Move of all non-cuneiform objects in the Böhl Collection to Rijksmuseum van Oudheden  
19 March 2024 Renovation of Herta Mohr Building complete, key is handed over to Faculty of Humanities  
April–May 2024 Humanities Faculty Office moves into Herta Mohr Building  
May 2024 Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV) moves into Herta Mohr Building  
May–June 2024 African Studies Centre moves into Herta Mohr Building  
3–28 June 2024 All of LIAS moves into Herta Mohr building
Classrooms are furnished
 
13–18 June 2024 NINO Research Centre moves into Herta Mohr building NINO Research Centre closed during rehousing
15–19 July 2024 NINO Near Eastern Library moves into Herta Mohr building NINO Library collections inaccessible during rehousing
  • Move of NINO Library core collection (i.e., all open shelf publications) to the Reading Room of the Middle Eastern Library in Herta Mohr Building
  • Move of NINO Library journals and series selected for the Main University Library’s Open Stack “SUB”
  • Selected publications become available on shelves (not loanable) in the MEL Reading Room (processing time estimated at one week)
  • Selected journals and series become available on shelves (not loanable) in SUB (processing time estimated at one week)
end of July/beginning of August 2024 Middle Eastern Library is completely furnished  
Tuesday 8 October 2024 Festive inauguration of the Herta Mohr Building  
October 2024 International Institute for Asian Studies (IIAS) moves into Herta Mohr Building  


In the newly renovated building the NINO Research Centre will have its offices, and the NINO Library will form the Ancient Near Eastern section of Leiden University’s Middle Eastern Library. We are currently preparing for the impending move by renumbering all our library items, and relocating selected items to the University Library’s Open Stack “SUB”. Items selected for placement in the University Library’s Closed Stack “UBGM” have already moved and are available for loan.

We strive to keep the NINO Library accessible and our library items available to users as much as possible.

Large renumbering operation in NINO Library

Starting from 1 May 2023, all NINO Library items will receive a new location code, in accordance with the Library of Congress Classification system used in all Leiden University Libraries. Items are taken off the shelf to a location where they are temporarily unavailable for library users. They receive a new location code, both as a physical label on the item and in the online catalogue. Then they are returned to the NINO library, where they are available to library users, on a different shelf than before.

NINO Research Centre collections

All cuneiform objects in the Böhl Collection have been catalogued, restored, and entered into the Cuneiform Digital Library Initiative. They will be repacked in acid-free cardboard boxes, and moved to Leiden University’s Special Collections. Here they will be available to researchers, who may request to view items through the UBL catalogue. They will continue to be used in Assyriology courses at Leiden University.

NINO’s archive collections, which include the De Buck Archive, the NINO Institutional Archives, the Böhl Papers (complementary to the Böhl archive in UBL), the NINO glass slides collection, and more, will be rehoused. We are currently working on cataloguing these archives and collections, aiming to make them accessible to researchers.

The Scholten Photographic Collection has been catalogued and digitised, and is available in open access through UBL Digital Collections. The collection itself has been stored in the UBL photographic storage facilities since 2007.

NINO staff

The NINO Librarians, the NINO Research Centre staff and offices, as well as our colleagues in the Leiden Institute for Area Studies, will also move to their new premises at the Herta Mohr Building in Summer 2024.

Buildings’ names


Werkzaamheden in voorbereiding op de verhuizing naar ons nieuwe gebouw

De Universiteit Leiden is momenteel bezig met de renovatie van de Humanities Campus (voorheen: Witte Singel-Doelen-complex). Op de website van de Universiteit staat een update over de ingebruikname van het nieuwe gebouw, waar ook het NINO zijn nieuwe plek zal vinden.

Belangrijk nieuws: op 1 februari 2024 kondigde de Faculteit Geesteswetenschappen aan dat ons nieuwe gebouw wordt vernoemd naar egyptologe Herta Mohr (1914–1945). Nicky van de Beek doet onderzoek naar Herta Mohr’s leven en werk; lees meer op haar website.

De voorbereidingen voor onze verhuizing zijn in volle gang en duren tot augustus 2024; houd hier rekening mee als u het NINO bezoekt in 2023-2024.

Tot juni 2024 zijn boeken en tijdschriften in de NINO-bibliotheek mogelijk anders of minder beschikbaar dan u gewend bent. Houd hier rekening mee als u naar Leiden komt om in onze bibliotheek te studeren. Verwacht dat het langer duurt dan u gewend bent om een publicatie te vinden in onze bibliotheek.

Tot juni 2024 bereidt het NINO-onderzoekscentrum alle niet-bibliotheekcollecties voor op de verhuizing: we zorgen ervoor dat de Böhl-collectie en onze archiefcollecties (waaronder het De Buck-archief) intact, veilig en raadpleegbaar naar hun nieuwe onderkomen gaan. Let op: de kleitabletten en andere voorwerpen in de Böhl-collectie zijn in januari 2024 niet beschikbaar voor onderzoek en onderwijs – we zijn dan bezig met de laatste conserveringsronde, het ompakken van de collectie en het verhuizen naar de nieuwe locatie.

Geplande acties en gebeurtenissen

september 2023–juni 2024 Omnummeren van alle items in de NINO-bibliotheek (nieuwe plaatsingscodes volgens het LCC-systeem) Alle publicaties krijgen een nieuwe plaatsingscode en worden verplaatst naar een nieuwe, tijdelijke locatie in onze huidige bibliotheek
september 2023–april 2024 Catalogiseren en ompakken van NINO-archiefcollecties  
7–28 januari en 14–23 februari 2024 Ompakken van kleitabletten in de Böhl-collectie
Verhuizing van de kleitabletten naar de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek
Kleitabletten tijdelijk niet beschikbaar voor onderwijs en onderzoek (duur nog onbekend; een aantal weken)
Na de verhuizing kunnen de tabletten worden geraadpleegd via UBL Bijzondere Collecties
29 januari 2024 Werk aan assyriologische archieven in de NINO-bibliotheek De sectie Assyriologie in de NINO-bibliotheek is één dag niet toegankelijk
30 januari–2 februari 2024 Verhuizing van monografieën die geselecteerd zijn voor het Open Magazijn “SUB” in de Universiteitsbibliotheek De betreffende monografieën kunnen geraadpleegd worden in de open opstelling (niet uitleenbaar) in het Open Magazijn van de Universiteitsbibliotheek (verwerkingstijd naar schatting een week)
1 februari 2024 Aankondiging van de nieuwe naam door de Faculteit Geesteswetenschappen: het gebouw wordt vernoemd naar egyptologe Herta Mohr  
februari–maart 2024 Verhuizing van alle niet-spijkerschrift voorwerpen in de Böhl-collectie naar het Rijksmuseum van Oudheden  
19 maart 2024 Oplevering van het Herta Mohr-gebouw; sleutel wordt overgedragen aan Faculteit Geesteswetenschappen  
april–mei 2024 Faculteitsbureau Geesteswetenschappen verhuist naar Herta Mohr-gebouw  
mei 2024 Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) verhuist naar Herta Mohr-gebouw  
mei–juni 2024 African Studies Centre verhuist naar Herta Mohr-gebouw  
3–28 juni 2024 LIAS verhuist naar Herta Mohr-gebouw
Collegezalen worden ingericht
 
13–18 juni 2024 NINO-onderzoekscentrum verhuist naar Herta Mohr-gebouw NINO-onderzoekscentrum gesloten tijdens verhuizing en inrichting
15–19 juli 2024 NINO-bibliotheek verhuist naar Herta Mohr-gebouw NINO-bibliotheekcollecties niet beschikbaar tijdens verhuizing en inrichting
  • Verhuizing van de kerncollectie van de NINO-bibliotheek (d.w.z. alle banden in de open opstelling) naar hun nieuwe plek in de leeszaal van de Middle Eastern Library in Herta Mohr-gebouw
  • Verhuizing van tijdschriften en series (oude NINO-plaatsingscodes 000, 005 en 006) naar het Open Magazijn “SUB” in de Universiteitsbibliotheek; het meest recente nummer wordt geplaatst in de MEL-leeszaal
  • De betreffende publicaties kunnen geraadpleegd worden (niet uitleenbaar) in de MEL-leeszaal (verwerkingstijd naar schatting een week)
  • De betreffende tijdschriften en series kunnen geraadpleegd worden (niet uitleenbaar) in het Open Magazijn van de Universiteitsbibliotheek (verwerkingstijd naar schatting een week)
eind juli/begin augustus 2024 Middle Eastern Library compleet ingericht  
dinsdag 8 oktober 2024 Feestelijke inhuldiging van het Herta Mohr-gebouw  
oktober 2024 International Institute for Asian Studies (IIAS) verhuist naar Herta Mohr-gebouw  


In het gerenoveerde gebouw, met de nieuwe naam Herta Mohr-gebouw, zal het NINO-onderzoekscentrum kantoorruimte krijgen, en de NINO-bibliotheek zal daar de sectie Oude Nabije Oosten van de Middle Eastern Library vormen. Wij zijn druk bezig met voorbereidingen voor deze verhuizing: alle publicaties in onze bibliotheekcollectie krijgen een nieuwe plaatsingscode, en geselecteerde publicaties worden verplaatst naar het Open Magazijn (SUB) van de Universiteitsbibliotheek. Items geselecteerd voor het Gesloten Magazijn (UBGM) zijn al verplaatst en zijn beschikbaar voor uitlening.

Tijdens deze overgangsperiode houden we de NINO-bibliotheek en onze bibliotheekcollecties zo goed mogelijk toegankelijk voor alle gebruikers.

Grote omnummeractie in de NINO-bibliotheek

Vanaf 1 mei 2023 ontvangen alle items in de NINO-bibliotheek een nieuwe plaatsingscode in het Library of Congress Classification-systeem dat in alle Universitaire Bibliotheken Leiden gebruikt wordt. Dit betekent dat alle banden van hun plaats worden genomen en tijdelijk niet beschikbaar zijn voor bibliotheekgebruikers. Ze krijgen een nieuwe plaatsingscode, zowel een fysiek label op het item zelf als in de online catalogus. Daarna worden ze weer in de NINO-bibliotheek gezet, beschikbaar voor bibliotheekgebruikers, maar wel op een andere plek dan voorheen.

Collecties van het NINO-onderzoekscentrum

Alle kleitabletten in de Böhl-collectie zijn gecatalogiseerd, gerestaureerd en opgenomen in het Cuneiform Digital Library Initiative. Ze worden omgepakt in zuurvrije kartonnen doosjes, en zullen verhuizen naar de Bijzondere Collecties in de Universiteitsbibliotheek. Hier zijn ze weer beschikbaar voor onderzoekers via de UBL-catalogus. Ook worden de kleitabletten nu en in de toekomst gebruikt in colleges Assyriologie van de Universiteit Leiden.

De archiefcollecties van het NINO, waaronder het De Buck-archief, de instituutsarchieven, het Böhl-archief (complementair met het Böhl-archief in UBL), de glasdia-collectie enz. gaan ook verhuizen. We werken momenteel aan het catalogiseren en ompakken van deze archieven en collecties, met het doel ze beschikbaar te maken voor onderzoek.

De fotocollectie van Frank Scholten is gecatalogiseerd en gedigitaliseerd, en is vrij beschikbaar via UBL Digitale Collecties. De collectie is al sinds 2007 opgeslagen in de geklimatiseerde foto-opslag van de Universiteitsbibliotheek.

NINO-medewerkers

De vakreferenten en de medewerkers van het NINO-onderzoekscentrum verhuizen, samen met onze collega’s van het Leiden Institute for Area Studies, naar onze nieuwe locatie in het Herta Mohr-gebouw in zomer 2024.

Gebouwnamen

 

Online info & social media