The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut néerlandais du Proche-Orient

Waar de geschiedenis begon, jubileumboek (cover)

pdf preview

Book Specifications
XIV, 363 pp.
softcover

Waar de geschiedenis begon

2014  |  Published by NINO, hors série Nederlandse onderzoekers in de ban van spijkerschrift, hiërogliefen en aardewerk. Uitgave naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 1939-2014 ISBN 13: 978-90-6258-248-8

J.G. Dercksen, O.E. Kaper

De oude culturen van Egypte en het Nabije Oosten zijn onze voorlopers. Hier ontwikkelden zich o.a. het alfabet, godsdienstige voorstellingen, literatuur en wetten, die de wortels van onze beschaving vormen. In Nederland is de studie van onze oudste geschiedenis al 75 jaar lang verbonden met het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO). Ter gelegenheid van dit jubileum beschrijven de auteurs van dit boek de veelzijdige werkzaamheden die zijzelf of andere Nederlandse onderzoekers verrichten bij opgravingen in Egypte en het Nabije Oosten en de studie van de oude culturen aan Nederlandse universiteiten. Ook komen de rijke museumcollecties in Nederland aan de orde.

Het is voor het eerst dat de archeologen en onderzoekers zelf de ontwikkelingen in hun vakgebied beschrijven, en zo laten zien wat de Nederlandse bijdrage is geweest bij de studie van de landen waar de geschiedenis begon.