The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut nĂ©erlandais du Proche-Orient

22 Nov 20:00

Veenhof-lezing: These Bones Live!

Francesca Rochberg; introduction by Mathieu Ossendrijver

RMO: Taffeh Hall

ACT 122 (300 DPI) square

These Bones Live! Cuneiform Knowledge and Natural Knowledge

In “These Bones Live!” Francesca Rochberg reflects on three aspects of her research in Assyriology. The first is Babylonian scribal scholarship and cuneiform intellectual culture. Second is how cuneiform knowledge, especially of heavenly phenomena, relates to the history of science. Last is how the field of Assyriology is situated in today’s world and how politics have shaped and continue to shape our knowledge of the ancient Middle East.

One of Assyriology’s most important intellectual forefathers, A. Leo Oppenheim, referred to what he called “ever-recurring blackouts of knowledge,” that is, the gaps between available sources and the despair of ever filling them. The frequency and magnitude of those lacunae caused Oppenheim to ask, “can these bones live?”. According to Francesca Rochberg they can, and they do!

Prof. Dr Francesca Rochberg is Professor of Near Eastern Studies at the University of California, Berkeley. A short introduction will be given by Dr Mathieu Ossendrijver.

Annual Veenhof Lecture

The Veenhof Lecture is organized every November by the Netherlands Institute for the Near East in cooperation with the National Museum of Antiquities. Named after Prof. K.R. Veenhof and honouring his contributions to Assyriology, the annual lecture is aimed at colleagues and students, as well as a broader public. The speaker is an internationally renowned scholar. All are welcome to attend the lecture.


Veenhof-lezing: Deze botten leven! Over kennis, wetenschap en natuur in Mesopotamië

In deze lezing reflecteert Francesca Rochberg op drie aspecten van haar onderzoek in de assyriologie. In het eerste deel vertelt zij over wetenschapsbeoefening in Babylonië en de intellectuele wereld van spijkerschriftteksten. Het tweede deel is gewijd aan de Babylonische astrologie en astronomie, en hoe deze kennis zich verhoudt tot de moderne wetenschapsgeschiedenis. In het laatste deel reflecteert Rochberg op de positie van de assyriologie als wetenschap in de wereld van vandaag, en op de manier hoe onze kennis van het oude Nabije Oosten is vormgegeven – en nog steeds wordt vormgegeven – door politiek.

Eén van de belangrijkste grondleggers van de assyriologie, A. Leo Oppenheim, schreef over het “telkens weer opduiken van kennis-blackouts” in de studie van het Oude Nabije Oosten. Hij refereerde aan de lacunes tussen de beschikbare bronnen, en het soms wanhopig makende gebrek aan gegevens. Het grote aantal en de omvang van deze leemtes deed hem twijfelen: “kan dit gebeente wel leven?” Rochbergs antwoord is: jazeker, dat kan, en dat gebeurt!

Prof. dr. Francesca Rochberg is hoogleraar Assyriologie aan de University of California, Berkeley. Een korte inleiding op de lezing wordt gegeven door Dr Mathieu Ossendrijver.

Veenhof-lezing

De Veenhof-lezing werd in mei 2002 in het leven geroepen, naar aanleiding van het afscheid van professor Klaas Veenhof als hoogleraar talen en geschiedenis van Babylonië en Assyrië aan de Universiteit Leiden. De lezing wordt jaarlijks georganiseerd door NINO en RMO.