The Netherlands Institute for the Near East

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten  -  Institut néerlandais du Proche-Orient

20 Sep 2017 Lecture

NINO-lezingencyclus najaar 2017: Assyrië

In het najaar van 2017 is het thema van de NINO-lezingencyclus: het wereldrijk Assyrië. Dit thema vormt een gedegen achtergrond bij de tentoonstelling “Nineveh” in het Rijksmuseum van Oudheden (20 oktober 2017 t/m 25 maart 2018).

De naam Assyrië roept beelden op van wereldrijken, wrede oorlogen en machtige paleizen in koninklijke steden. De beroemdste stad van het Assyrische rijk is Nineveh, het onderwerp van de tentoonstelling “Nineveh” in het RMO. Assyrië wordt voornamelijk geassocieerd met het Assyrische Rijk, dat eind 1e millennium-begin 2e millennium v.Chr. grote delen van het Nabije Oosten besloeg – maar dit wereldrijk was de culminatie van een lange geschiedenis die begon in de eerste Assyrische hoofdstad Assur in het 3e millennium v.Chr.

De eerste lezing van de cyclus, gegeven door Hans Neumann op dinsdagmiddag 24 oktober, focust op de vroegste geschiedenis van Assyrië. In november wordt de Veenhof-lezing – een jaarlijks terugkerend evenement met een bijzondere internationale spreker – gegeven door Daniele Morandi Bonacossi. Hij presenteert zijn laatste archeologische ontdekkingen in het “Land van Nineveh” op vrijdagavond 24 november. Deze lezing organiseert het NINO in samenwerking met het RMO. Op donderdagmiddag 14 december spreekt Jan Gerrit Dercksen over de zogenoemde Oud-Assyrische periode, een tijd waarin kooplieden uit Assur internationale handel dreven met stadstaten in Anatolië.

Naast de lezingen over Assyrië organiseert het NINO samen met het Centre for the Study of Ancient Arabia op dinsdagmiddag 12 december een lezing over het Jebel Qurma-project.

dinsdag 24 oktober 2017 Hans Neumann i.s.m. Kristin Kleber (VU): Nineveh and Assur in the third millennium BC 
vrijdag 24 november 2017 Daniele Morandi Bonacossi i.s.m. RMO, Veenhof-lezing:
The rise and fall of the Assyrian Empire as seen from the Nineveh countryside. Results of the “Land of Nineveh Archaeological Project” in the Kurdistan Region of Iraq, 2012-2017
dinsdag 12 december Peter Akkermans i.s.m. Centre for the Study of Ancient Arabia, Leiden Lecture on Ancient Arabian Civilization:
Centering on the Periphery: The Archaeology of Jordan's Eastern Badlands
donderdag 14 december 2017 Jan Gerrit Dercksen Daar werd wat groots verricht. De stad Assur en zijn handelskoloniën